Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Extend_Lib has a deprecated constructor in /home/onlinegi/public_html/sibutril/framework/extend_lib.php on line 4

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Controller has a deprecated constructor in /home/onlinegi/public_html/sibutril/framework/Controller.php on line 4

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Lib_Currency has a deprecated constructor in /home/onlinegi/public_html/sibutril/library/currency.lib.php on line 4

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Lib_Cache has a deprecated constructor in /home/onlinegi/public_html/sibutril/library/cache.lib.php on line 5
Algemene Voorwaarden

Send
Betalingsmuligheter


LeveringsmetoderZufriedenheit Garantiert

Algemene Voorwaarden

1. Generelt

De følgende reglene og vilkårene til nettsiden Sibutril .org Online Pharmacy gjelder salg og levering av produkter bestilt av kunden hos Sibutril .org Online Pharmacy.com over internettet. Kundens regler og vilkår vil ikke bli anerkjent dersom ikke Sibutril .org Online Pharmacy sier seg enig med dem skriftlig. Bare etter at kunden bestiller og er enig, er en avtale og godtagelse av Sibutril .org Online Pharmacy innledet. Aksepteringen av ordren vil skje ved en ordrebekreftelse på det SSL-krypterte ordreskjemaet og kunden vil motta en respektive bekreftende e-post. Før ordren blir sendt, må kunden bekrefte, ved å klikke på en knapp, at han har lest reglene og vilkårene og at han aksepterer dem; bare da vil reglene og vilkårene bli en del av avtalen mellom Sibutril .org Online Pharmacy og kunden.
Sibutril .org Online Pharmacy leverer til hele verden.


2. Tilbud og reservering om tilgjengelighet

Alle tilbud er ikke-bindende og ikke-forpliktende. Tilbudene er alltid under reservasjon av tilgjengelighet. I enkelttilfeller kan det hende at et produkt ikke lenger kan leveres på bestillingsdatoen. I dette tilfellet reserverer Sibutril .org Online Pharmacy.com seg retten til ikke å levere produktet. Kunden vil bli informert om dette umiddelbart.


3. Produktbeskrivelser

Sibutril .org Online Pharmacy reserverer seg retten til alle salgsdokumenter og informasjon (særlig til framstillinger, tegninger og vekt/dimensjonsindikasjoner). Alle bilder er eksklusivt for reklameformål og kan variere fra produktet. Du må ikke ta informasjon om produktet eller produktbeskrivelsen som en garanti for kvaliteten på produktene; slike garantier må bli godtatt i skriftlig form. Feil og endringer er underlagt uttrykkelig reservasjon.


4. Priser, betalingsregler og betalingssvikt

Priser indikert inkluderer ikke leveringsgebyr. Alle priser nevnt er uten 19 % moms. Ettersom dette er en verdensomfattende e-handelsplattform, er det ikke sikkert kunden må betale moms. Regningsbeløpet må betales innen 14 forretningsdager fra regningsdatoen. Hvis kunden ikke betaler innen den nevnte tidsfristen, vil han stå i gjeld. Hvis kunden ignorerer å betale regningen, vil kundetjenesten til Sibutril .org Online Pharmacy kontakte ham gjennom e-post eller telefon etter 7 dager for å sikre at leveringen fortsatt er ønsket. Hvis kunden ikke kan kontaktes gjennom e-post eller telefon, vil ordren automatisk bli annullert etter 28 forretningsdager.


5. Fraktgebyr

Sibutril .org Online Pharmacy tilbyr GRATIS levering av alle produkter og bare i sjeldne tilfeller (rekommandert brev) til en kostnad av 12 Euro. Ekspresslevering er tilgjengelig som en annen leveringsmetode til en ekstrakostnad av 12 Euro.


6. Levering

Informasjon om leveringsdato eller leveringsfrister er ikke-bindende. Leveringsfrister starter fra datoen for ordrebekreftelsen og kan ikke garanteres.
Uforutsette hendelser, uunngåelige hendelser og ting som er utenfor kontrollen til Sibutril .org Online Pharmacy og hendelser Sibutril .org Online Pharmacy ikke er ansvarlige for, som katastrofer, krig, naturkatastrofer eller streik, fritar Sibutril .org Online Pharmacy fra forpliktelsen til å levere eller utføre i tide. Leverings- og utføringsfrister eller datoer blir forlenget så lenge forstyrrelsen varer, og kunden vil bli informert på passende måte. Hvis slutten på forstyrrelsen er uforutsigbar eller varer mer enn 14 forretningsdager, helger og ferier inkludert, har hver part rett til å annullere avtalen og kunden vil bli tilbakebetalt hele prisen. Generelt vil leveringen av varene skje innen 3-7 forretningsdager ved ekspresslevering eller 8-13 dager med gratis levering avhengig av tilgjengelighet og leveringssted. Hvis leveringstidspunktet blir endret på grunn av tilgjengelighet, vil kunden uttrykkelig bli informert av Sibutril .org Online Pharmacy.


7. Rett til tilbakekalling og konsekvenser av tilbakekalling

Tilbakekallelsesrett:
Innen 14 dager, uten å oppgi grunn, kan kunden tilbakekalle kontrakten sin skriftlig (f.eks. faks eller e-post). Etter mottak av denne instruksjonen skriftlig, men ikke før kunden mottar varene eller til Sibutril .org Online Pharmacy oppfyller sin informasjonsplikt i henhold til artikkel 246 para. 2, i forbindelse med para. 1 seksjon 1 og 2 EGBGB, i tillegg til forpliktelser til Sibutril .org Online Pharmacy i henhold til para. 312e seksjon 1 setning 1 EGGB, i forbindelse med art. 246 para. 3 EGBGB, starter tidsfristen. For å overholde tilbakekallelsesfristen, er det nødvendig å sende tilbakekallingen av varen i tide. Du må sende tilbakekallingen til
Konsekvenser av tilbakekalling:
I tilfelle en effektiv tilbakekalling blir ikke de gjensidig mottatte fordelene returnert og ekstrautgifter (f.eks. renter) kan bli ettergitt. Hvis kunden ikke kan returnere varene, eller bare kan returnere deler av varene i en skadet tilstand, må kunden betale passende kompensasjon til Sibutril .org Online Pharmacy. Dette gjelder ikke tilstander der skaden skyldes kunden. I tillegg kan kunden unngå forpliktelsen til å betale kompensasjon for riktig bruk av varene ved ikke å betrakte disse varene som sin egen eiendom og unnlate å gjøre noe som minsker verdien deres. Returnerbare produkter blir returnert på Sibutril .org Online Pharmacys risiko. For kunden er returen gratis. Ikke-returnerbare varer skal bli betalt av kunden. Krav om tilbakebetaling må gjøres innen 60 dager. For kunden starter tidsfristen når de sender tilbakekallingen av produktene og for Sibutril .org Online Pharmacy starter tidsfristen ved mottaket av den.


8. Retur av varer


I henhold til EUs medikamentlover, er det ikke tillatt å returnere reseptbelagte medikamenter. Men kunden kan benytte seg av retten til tilbakekalling i henhold til reglene beskrevet i seksjon 7.


9. Retensjon av tittel

Varene vil være eiendommen til Sibutril .org Online Pharmacy til de har blitt fullt nedbetalt.


10. Ansvar

Ved bruk, vanlig forbruk og hemningsløs ødeleggelse av brukeren, frafaller ansvaret for defekter. Vi er bare ansvarlige for defekter dersom varene har blitt bruk til sitt tiltenkte formål i henhold til instruksjonene og i henhold til handelslovene. Sibutril .org Online Pharmacy er ikke ansvarlig for skader dersom de ikke skyldes uegnet innpakning av Sibutril .org Online Pharmacy. Leveringsskader må rapporteres av kunden til pakkeleveringsselskapet og bli vurdert.


11. Privatlivspolitikk


For å håndterer ordren på best mulig måte, vil den personlige dataen som er nødvendig for transaksjonen bli lagret og behandlet. Din personlige informasjon vil bli behandlet konfidensielt og vil bare bli overført for reklameformål til Pharmatheke-News.com.

Nytt produkt
lida pack Kjøp nå

Live hilfe

Secure shopping protected by SSL