Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Extend_Lib has a deprecated constructor in /home/onlinegi/public_html/sibutril/framework/extend_lib.php on line 4

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Controller has a deprecated constructor in /home/onlinegi/public_html/sibutril/framework/Controller.php on line 4

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Lib_Currency has a deprecated constructor in /home/onlinegi/public_html/sibutril/library/currency.lib.php on line 4

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Lib_Cache has a deprecated constructor in /home/onlinegi/public_html/sibutril/library/cache.lib.php on line 5

Versturen
BETAALMETHODES


VERZENDINGSMETHODENZufriedenheit Garantiert

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

De volgende voorwaarden van de website Sibutril .org Online Pharmacy zijn van toepassing op de verkoop en verzending van producten besteld door de klant op de website Sibutril .org Online Pharmacy.com.  De overeenkomst met de klant betreffende de voorwaarden worden alleen erkend als Sibutril .org Online Pharmacy deze expliciet schriftelijk bevestigd heeft.
Slechts nadat de klant besteld heeft en daarbij erkend heeft de voorwaarden te accepteren, gaat ook Sibutril .org Online Pharmacy over tot erkenning van deze voorwaarden. Het accepteren van de bestelling zal gebeuren door een bevestiging op het SSL beveiligde  bestellingformulier waarna de klant een bevestigingsemail zal krijgen. Voordat de bestelling verzonden kan worden, moet de klant een vakje aanvinken waarin staat dat hij deze algemene voorwaarden gelezen heeft en hiermee akkoord gaat. Hierna worden deze algemene voorwaarden onderdeel van de overeenkomst tussen klant en Sibutril .org Online Pharmacy .
Sibutril .org Online Pharmacy levert wereldwijd.


2. Aanbiedingen en reservering van beschikbaarheid

Geen van de aanbiedingen is bindend of verplichtend.
Aanbiedingen zijn altijd afhankelijk van de beschikbaarheid.  Soms kan het gebeuren dat het door u bestelde product niet langer meer bezorgd kan worden. In dit geval behoudt Sibutril .org Online Pharmacy.com het recht om het product niet te leveren. De klant zal hier direct van op de hoogte worden gesteld.


3. Productbeschrijvingen

Sibutril .org Online Pharmacy behoudt het recht op alle verkoopdocumentatie en informatie (voornamelijk cijfers, tekeningen en gewicht en omvang indicaties) Alle afbeeldingen zijn alleen bedoeld voor advertentie doeleinden en mogen niet afwijken van het werkelijke product.   
U kunt de beschrijvingen van de producten niet zien als garanties voor de kwaliteit van de producten. Deze garanties moeten u in schrijven expliciet geboden worden, wilt u hier rechten aan ontlenen.
Fouten en aanpassingen zijn expliciet onder voorbehoud.


4. Prijzen, Betalingsvoorwaarden en wanprestatie
De aangegeven prijzen zijn niet inclusief verzendkosten. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 19% BTW. Aangezien dit een wereldwijd e-commerce bedrijf is hoeft de klant geen BTW te betalen.
 
Het factuurbedrag moet binnen 14 werkdagen na de factuurdatum voldaan zijn. Als de klant in deze periode niet betaald heeft, levert hij een wanprestatie. De klantenservice zal per e-mail of telefoon na 7 dagen contact opnemen met de klant om te zien of hij de bestelling nog steeds op prijs stelt. Als het op deze wijze onmogelijk blijkt contact te verkrijgen met de klant zal de bestelling na 28 werkdagen automatisch geannuleerd worden.


5. Verzendkosten

Sibutril .org Online Pharmacy verzorgt kosteloze verzending van de bestellingen. Uw producten worden dus GRATIS bij u thuis afgeleverd.  Er zijn uitzonderingen wanneer producten vervoerd moeten worden middels geregistreerde post. Dit kost dan 12 Euro. Ook is er de mogelijkheid tot extra snelle bezorging en deze service kost ook 12 Euro.


6. Verzending

Informatie over de datum van de bezorging of de bezorgingstermijn is niet bindend. Verzendingstermijnen op de dag van de bestellingsbevestiging en kunnen niet gegarandeerd worden.

Gebeurtenissen die niet te voorzien waren, niet te voorkomen zijn of buiten de macht van Sibutril .org Online Pharmacy liggen, of gebeurtenissen waarvoor  Sibutril .org Online Pharmacy niet verantwoordelijk is zoals natuurrampen, oorlogen, arbeidsconflicten of daden van God, vrijwaren Sibutril .org Online Pharmacy van de verplichting om op tijd te leveren en te presteren. Bezorgings- en prestatiedeadlines of bezorgingsdata worden opgeschoven zolang de verstoring van kracht is. Hierover wordt de klant natuurlijk tijdig en voldoende geïnformeerd. Wanneer de termijn van de verstoring niet aan te geven is of langer duurt dan 14 werkdagen, weekenden en bankvakanties niet meegeteld, hebben beide partijen het recht om de verbintenis op te zeggen en krijgt de klant bij aflasten van de bestelling zijn volledige aankoopbedrag terug.
In het algemeen zal de levering van de producten binnen 3 tot 7 werkdagen geschieden als u de snellevering gebruikt, en 8 tot 13 dagen als u de gratis reguliere bezorging gebruikt. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de goederen en het bezorgadres. 

Als de bezorgtijd aangepast wordt door bijvoorbeeld beperkte beschikbaarheid zal de klant door Sibutril .org Online Pharmacy hierover geïnformeerd worden.


7. Recht op intrekking en de consequenties van intrekking.

Recht op intrekking: Binnen 14 dagen kan de klant de bestelling zonder opgaaf van reden intrekken middels een schriftelijke opzegging, hetzij per e-mail , hetzij per fax. Nadat Sibutril .org Online Pharmacy deze schriftelijke afzegging heeft ontvangen, maar niet voordat de klant de goederen heeft ontvangen waarbij Sibutril .org Online Pharmacy zich aan zijn informatie verplichting dient te voldoen volgens Artikel 246 Paragraaf 2, in verband met Paragraaf 1 Sectie 1 en 2 EGBGB, als ook de verplichtingen van Sibutril .org Online Pharmacy volgens Paragraaf 312e Sectie 1, Zin 1 EGGB, in verband met Artikel 246 Paragraaf 3 EGBGB, begint de deadline. Om de intrekking deadline te behouden is het noodzakelijk om de schriftelijke intrekking of het voorwerp op tijd in te sturen. De klant dient de intrekking te versturen naar:

Consequenties van de intrekking cq opzegging:
In het geval van een effectieve intrekking moeten wederzijds ontvangen baten geretourneerd worden. Als de klant de goederen niet of slechts gedeeltelijk kan retourneren of als de goederen in slechte staat verkeren, kan de koper gevraagd worden om passende compensatie aan Sibutril .org Online Pharmacy. Dit is niet van toepassing op cessie van goederen als de slechte staat te wijten valt aan de klant. Tevens kan de koper de plicht om compensatie te betalen aan de verkoper ontlopen door deze goederen niet als zijn eigendom en dus niet als zijn verantwoording te beschouwen. Terug te zenden goederen worden geretourneerd op risico van Sibutril .org Online Pharmacy. Voor de klant is het terugzenden kostenloos. Niet terug te zenden producten dienen afgehaald te worden door de klant. Terugzend- en betalingsverplichtingen dienen voldaan te worden binnen 60 dagen. Voor de klant begint de termijn op het moment van het terugzenden van de goederen  bij de schriftelijke intrekking van de bestelling. Voor Sibutril .org Online Pharmacy begint de termijn bij ontvangst van een van deze twee.


8. Terugzenden van goederen

Volgens EU medicatie wetgeving is de teruggave van voorgeschreven medicijnen niet toegestaan. De klant kan echter gebruikmaken van zijn recht tot intrekking volgens de voorwaarden die weergegeven zijn in artikel 7.


9. Retentierecht

De goederen blijven eigendom van Sibutril .org Online Pharmacy totdat ze volledig betaald zijn.


10. Aansprakelijkheid

Bij overmatig of verkeerd gebruik of bij moedwillige vernieling van het product door de gebruiker is de aansprakelijkheid van Sibutril .org Online Pharmacy uitgesloten. Sibutril .org Online Pharmacy is alleen aansprakelijk voor defecten van de goederen in het geval dat de goederen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn, als de instructies gerespecteerd worden en de als de handelsregels nageleefd worden. Sibutril .org Online Pharmacy is niet aansprakelijk voor beschadigingen, tenzij de tenzij deze veroorzaakt worden door onbehoorlijke verpakking door Sibutril .org Online Pharmacy. Schade bij bezorging moet door de klant gemeld worden bij de postdienst die de bestelling bezorgd heeft en dienen te worden erkend.


11. Privacy Beleid

Om uw bestelling zo goed mogelijk te verwerken zullen uw persoonlijke gegevens voor de transactie noodzakelijkerwijs bewaard en opgeslagen worden. Deze informatie zal vertrouwelijk behandeld worden en zal alleen gebruikt worden voor advertentie doeleinden voor Pharmatheke-News.com.

Nieuw product
lida pack Koop nu

Live hilfe

Secure shopping protected by SSL